น้องมายส์พัฒนาไม่หยุด แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือความอ๊องของช่องแชท
thumb_up15thumb_downchat_bubble