คุณมัมเรียกสิบว่าอีหอย ไม่มีแรงจะเดินยังบ้าหอย 55555555
thumb_up6thumb_downchat_bubble