เดิน 10 กม.รอบสนามหลวง-วังหลัง อย่างกับเดินข้ามทะเลทราย แต่เดิน 25 กม.รอบเมืองสิงคโปร์ คือสบายๆ //ฉันเดินเองงง
thumb_up7thumb_downchat_bubble