สภาวะเดินได้ กับสภาวะเดินสบาย มันต่างกันนะอีควายยยยย
thumb_up6thumb_downchat_bubble