เดี๋ยวนะ น้ำที่ฉีดผสมสารเคมี กับก๊าซน้ำตา มันอันตรายนะ อันตรายมาก มันไม่ใช่ฝนโบกขรพรรษที่จะเลือกไม่โดน ไม่เปียกก็ได้อีผี
thumb_up7thumb_downchat_bubble