นรกก็แค่ชื่อน้ำพริก พอดีพ้มชอบกินน้ำพริกด้วยสิ อิอิย์
thumb_up5thumb_downchat_bubble6