ขนาดเหล็กยังกร่อน คนจะไปเหลืออะไรวะ ไอ่สารเคมีเหี้ยที่เอามาฉีดคนเนี่ย
thumb_up6thumb_downchat_bubble