เทคะแนนใจให้น้องmindสุดๆ remindง่ายม้ากก ขณะที่twitterเพิ่มสตอรี่แต่ไม่คืนปุ่มรี 😌
thumb_up7thumb_downchat_bubble