เพื่อนพ้อง น้องพี่ ผู้ร่วมอุดมการณ์ประชาธิปไตยทุกท่าน ร่วมกันลงชื่อกันให้มาก ส่งให้ทนายอานนท์ ประสานกับทาง iLaw และ คุณปิยะบุตร ร่างฟ้องไปยังศาลโลก โดยใช้Connection คนไทยในยุโรปผลักดันอีกต่อหนึ่ง เพราะนี่เป็นเรื่องใหญ่มาก และสามารถหลุดหมดทั้งคณะรัฐบาล ตามกฏหมายสากล เอา I hear too ขึ้นศาลโลกได้แน่นอน ยังมีหมัดเด็ดใน EP2 ดิ้นไม่หลุด งานนี้ตายยกเข่ง  ประยุทธฯ ในฐานะที่มีตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี มีอำนาจสูงสุด ทำหน้าที่บริหาร ควบคุม แต่งตั้ง สั่งการ คณะรัฐมนตรี รวมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชา ใช้อาวุธเคมีทำร้ายประชาชน ย่อมเป็นอันมิได้ จากพยานหลักฐาน และพฤติกรรมอันปรากฏชัดต่อสาธารณะชน แสดงให้เห็นถึงเจตนามุ่งร้ายต่อประชาชนผู้เห็นต่าง จึงได้กระทำการละเมิดสนธิสัญญาเจนีวา ว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธเคมีกับมนุษย์ ซึ่งทั้งนี้ "แก๊สน้ำตา" จัดเป็นอาวุธเคมีห้ามใช้เด็ดขาด แม้ในขณะสงครามก็ตาม ผู้ใดละเมิดย่อม เป็น "อาชญากรสากล" ต้องรับโทษสูงสุด ซึ่งราษฏรประชาชนไทย จะได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลโลก พร้อมด้วยพยานหลักฐาน ตามสนธิสัญญาเจนีวา และกฏหมายสากล ดูหลักฐานการกระทำความผิดของ I hear too & the Gangs ที่Linkข้างล่างนี้ https://archive.org/details/chemical-weapon-ep-1

thumb_up6thumb_downchat_bubble