การเสนอ #ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ คือ การหาทางที่จะอยู่ร่วมกันระหว่างประชาธิปไตยกับสถาบันกษัตริย์แล้ว หากสถาบันกษัตริย์ไม่ยอมรับการปฏิรูป ปลายทางมีแบบเดียว คือ ไม่มีสถาบันกษัตริย์อีกต่อไป ถ้าสถาบันกษัตริย์ดึงดันจะเอาแบบนั้น ก็ดี ผมก็อยากได้แบบนั้น #RepublicofThailand #MindsTH #ThaiPolitics #ThailandProtest
thumb_up6thumb_downchat_bubble