🤔 มองอีกมุมนึง ถ้าเป็นบริษัทผม, ผมก็อาจตั้งคำถามลักษณะนี้เหมือนกันนะ แต่จุดประสงค์เพื่อคัดกรองสลิ่มออกไป ไม่ใช่รับ “เข้า” 😂 #MindsTH #Thailand

thumb_up6thumb_downchat_bubble