จากที่เคยบอกไปว่าไม่อินเรื่องศาสนา แต่ติ่งหลวงพี่มานานมา ไม่ใช่เพราะสาระอะไรทั้งนั้น แต่ว่าเพราะ...

thumb_up5thumb_downchat_bubble