555 วันนี้ไม่มีคอนเทนท์อะไรจะโพสต์ ให้คุณจินตนาการเอาว่า “สลิ่ม” คือกองทหารอเมริกันที่กำลังยกพลขึ้นบกที่หาด Omaha Beach ที่นอร์มังดี 6 มิถุนายน 1944 และหาด Omaha Beach คือหมู่บ้าน MindsTH ของเรา 😂 #MindsTH #Thailand

thumb_up6thumb_downchat_bubble