เหนคนบ่นทวิตกันอยู่ทุกวัน ด้วยฟังก์ชันรีทวิตรึสตอรี่ที่เพิ่งมี ถามว่าเค้าแก้ให้หร่อ หืม
thumb_up7thumb_downchat_bubble