ช่วงนี้ผู้สมัครสจ.เริ่มออกมาหาเสียงกันแล้ว มีแต่คนหน้าเดิม ๆ นี่เราคาดหวังอะไรกับการเมืองท้องถิ่นได้บ้าง น้ำตาจะไหล😭
thumb_up6thumb_downchat_bubble