#ยกเลิก112

ตอนก่อนขึ้นฯ ก็มีภาระกิจพิเศษให้ กระทรวงที่ดูแล ผป.จตว. และ ตร.ชุดปฏิบัติการพิเศษทำภาระกิจตรวจสอบ ผป. ลงเยี่ยมบ้าน ประะมินสะภาพ บาลๆ จนท.ในพื้นที่ได้แต่ทำตามคำสั่งที่ปกปิด ในปกปิดความจริงอีกที มารู้ทีหลัง สงสาร ผป.ชิบหาย Cr. @kp_monn on twitter

thumb_up7thumb_downchat_bubble