ช่องเนชั่นพูดมั้งว่าม.112เนี่ยทุกที่มีหมด แม้แต่ประเทศที่มีประธานาธิบดี นี่เราจำเป็นต้องมีกฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนตามเขาหรอ
thumb_up5thumb_downchat_bubble