ช่องเนชั่นพูดมั้งว่าม.112เนี่ยทุกที่มีหมด แม้แต่ประเทศที่มีประธานาธิบดี นี่เราจำเป็นต้องมีกฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนตามเขาหรอ
thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from อยากเป็นประธานาธิบดีสาธารณรัฐไทย

repeat
43 views
อันนี้ผมเห็นด้วย ***** cr. เสี่ยบุ๊ง คำหยาบคายมันคืออาวุธเดียวที่เรามี ถ้าพวกเมิงลดทอนอาวุธเดียวที่เรามี เราจะเอาควยอะไรไปสู้กับมัน คนเดือนตุลาก็ไม่ได้หยาบคายอะไร ก็ยังตายเกลื่อน คนเสื้อแดงก็ไม่ได้หยาบและไม่ได้ก้าวล่วงก็ยังตายเป็นร้อย กุสนับสนุนการให้ควยเผด็จการและตั้งคำถามกับสถาบันครับผม #MindsTH #Thailand #Thaipolitics
43 views · Nov 21st, 2020

More from อยากเป็นประธานาธิบดีสาธารณรัฐไทย

repeat
43 views
อันนี้ผมเห็นด้วย ***** cr. เสี่ยบุ๊ง คำหยาบคายมันคืออาวุธเดียวที่เรามี ถ้าพวกเมิงลดทอนอาวุธเดียวที่เรามี เราจะเอาควยอะไรไปสู้กับมัน คนเดือนตุลาก็ไม่ได้หยาบคายอะไร ก็ยังตายเกลื่อน คนเสื้อแดงก็ไม่ได้หยาบและไม่ได้ก้าวล่วงก็ยังตายเป็นร้อย กุสนับสนุนการให้ควยเผด็จการและตั้งคำถามกับสถาบันครับผม #MindsTH #Thailand #Thaipolitics
43 views · Nov 21st, 2020