พยายามจะรักษาความสัมพันธ์ในทุกๆความสัมพันธ์ แต่ก็ทำไม่ได้ เวลาผ่านไป เพื่อนก็ยิ่งน้อยลง
thumb_up7thumb_downchat_bubble