ตจว.ก็อยากมีรถไฟฟ้า มีหอศิลป์ มีห้างที่คึกคักเหมือนสยามเหมือนกันนะ ทำไมถึงไม่กระจายมาบ้าง อย่าไปกระจุกตัวแค่ที่เดียวนักเลย
thumb_up5thumb_downchat_bubble