อันนี้ผมเห็นด้วย ***** cr. เสี่ยบุ๊ง คำหยาบคายมันคืออาวุธเดียวที่เรามี ถ้าพวกเมิงลดทอนอาวุธเดียวที่เรามี เราจะเอาควยอะไรไปสู้กับมัน คนเดือนตุลาก็ไม่ได้หยาบคายอะไร ก็ยังตายเกลื่อน คนเสื้อแดงก็ไม่ได้หยาบและไม่ได้ก้าวล่วงก็ยังตายเป็นร้อย กุสนับสนุนการให้ควยเผด็จการและตั้งคำถามกับสถาบันครับผม #MindsTH #Thailand #Thaipolitics
thumb_up7thumb_downchat_bubble