มีคำหยาบบนกำแพง มีกายหยาบโดนทำร้าย มีใจหยาบมองเห็น เพียงคำหยาบ ©Thongchai Kim Pongpan

thumb_up9thumb_downchat_bubble