Ê ê..... Cụ bậy rồi, bậy quá bậy rồi Nhân Dân nào coi đảng và NN là chính mình? Có cái tin yêu vào chính mình nào chỉ chăm chăm cướp bóc, tham ô tham nhũng. Có cái chính mình nào mà 90 triệu thằng làm, cho 5 triệu thằng ăn tàn phá hoại hay không ? Tổ thự...... Nhân dân chưa đặt bia CĂM THÙ đảng và NN là còn may đấy, chính mình CC nha cụ. Thiên hạ đồn đại là cụ già nên lẩn thẩn, nhưng theo em thì lẩn con mẹ gì, lẩn thẩn mà khôn thấy mẹ, lẩn thẩn mà chơi cha, chơi ông nội nhét chữ vào mồm Dân kiểu này à ?

thumb_up9thumb_downchat_bubble