More from Ⓐ︎Ⓞ︎Ⓤ︎Ⓜ︎Ⓙ︎Ⓐ︎Ⓘ︎ |||

ซาแซงแฟน
สลิ่มนี่แม่งซึนสัสๆ ปากบอกว่าเกลียดแต่รู้ยันวันเกิดไอ้ทอน ส่วนกูที่ยุฝั่งปชต. : จำเปนต้องรู้ด้วยเหรอ ??? 😂😂😂
23 views · Nov 21st, 2020
โครงการต่างๆ ที่รัฐบาลทำ อย่าอ้างบุญคุณกับประชาชน มันคือหน้าที่ คุณไม่ได้ทำฟรี เงินเดือนพวกคุณมาจากภาษีของประชาชน เราจ้างคุณทำงาน
165 views · Nov 21st, 2020

More from Ⓐ︎Ⓞ︎Ⓤ︎Ⓜ︎Ⓙ︎Ⓐ︎Ⓘ︎ |||

ซาแซงแฟน
สลิ่มนี่แม่งซึนสัสๆ ปากบอกว่าเกลียดแต่รู้ยันวันเกิดไอ้ทอน ส่วนกูที่ยุฝั่งปชต. : จำเปนต้องรู้ด้วยเหรอ ??? 😂😂😂
23 views · Nov 21st, 2020
โครงการต่างๆ ที่รัฐบาลทำ อย่าอ้างบุญคุณกับประชาชน มันคือหน้าที่ คุณไม่ได้ทำฟรี เงินเดือนพวกคุณมาจากภาษีของประชาชน เราจ้างคุณทำงาน
165 views · Nov 21st, 2020