สลิ่มนี่แม่งซึนสัสๆ ปากบอกว่าเกลียดแต่รู้ยันวันเกิดไอ้ทอน ส่วนกูที่ยุฝั่งปชต. : จำเปนต้องรู้ด้วยเหรอ ??? 😂😂😂
thumb_up6thumb_downchat_bubble