โครงการต่างๆ ที่รัฐบาลทำ อย่าอ้างบุญคุณกับประชาชน มันคือหน้าที่ คุณไม่ได้ทำฟรี เงินเดือนพวกคุณมาจากภาษีของประชาชน เราจ้างคุณทำงาน
thumb_up18thumb_downchat_bubble