ถึงเวลาปรับกลยุทธ์

ฝ่ายสลิ่มเริ่มปรับกลยุทธ์ในการรุกกลับฝ่ายประชาธิปไตยด้วยการแกล้งแจ้งจับข้อหาแรงแล้ว เพื่อหวังผลให้นักกิจกรรมไม่ได้รับการประกันตัวออกมาเคลื่อนไหวอีก ผมคิดว่าฝ่ายประชาธิปไตยควรจะต้องปรับกลยุทธ์ใหม่ให้เท่าทันเช่นกัน โมเดลคุกบัสตีย์ (Storming of the Bastille) แบบในฝรั่งเศสต้องมาแล้ว ปล่อยให้รัฐมันจับตัวก็จับๆไป ไม่ว่าจะ ม.112 หรือ ม.116 มันจะขังพวกเราไว้ที่ไหนก็ช่าง เช่นคุกคลองเปรมฯ ระดมมวลชนไปเลย 50,000 คน up บุกทลายคุกช่วยเขาออกมาเลย ผลพลอยได้จากการใช้โมเดลนี้คือ การบังคับใช้กฎหมายของรัฐเผด็จการจะล้มเหลวเป็นง่อยพิกลพิการ และรัฐเผด็จการที่ไม่ชอบธรรมนี้ จะอยู่ในภาวะรัฐล้มเหลว (failed state) ถ้าบังคับใช้กฎหมายไม่ได้, จับคนไม่ได้ นั่นแหละ พวกมันใกล้พังแล้ว เพราะกลไกมือตีนของนายวชิราลงกรณ์ขยะแผ่นดินทำงานไม่ได้ผล. #MindsTH #Thailand #ขยับเพดานต้องปรับกลยุทธ์ด้วย

thumb_up9thumb_downchat_bubble3