ถ้าบอกว่ารักซ้ำๆบ่อยๆ ทำให้คำว่ารักมันไร้ค่าลงไปหรอ
thumb_up14thumb_downchat_bubble4