ขอให้มันเป็นเรื่องจริงทีเถอะ

ถ้านี่คือเรื่องจริง แม่งความพยายามตลอดหลายปีที่ผ่านมทมันเห็นผลแล้วสินะ

thumb_up6thumb_downchat_bubble2