ประทับใจรุ่นพี่ที่ฝึกงานมาก เป็นพี่ที่มาจากคณะเดียวกัน (ม.เดียวกัน) ระหว่างทางที่เดินไปกินข้าวก็คือพูดถึง ถ้าการเมืองดี + เล่าถึงตอนที่ไปม็อบให้ฟังด้วย👍💗
thumb_up7thumb_downchat_bubble