ถ้าจะจับ ยังไงก็จะจับ

เสียงดังเกิน 115 เดซิเบลมันก็จับ ทำเลอะเทอะมันก็จับ พรบ ความสะอาด ปราศัยไม่เข้าหูมันก็จับ 116 พูดถึงสถาบันมันก็จับ 112 ยังไงมันก็จะจับ ถ้ามันจะจับ....

thumb_up6thumb_downchat_bubble1