เอาจริงพอโตขึ้นมาก็ไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีซักเท่าไรในที่แบบเราเคยคาดหวังไว้นะ แต่ก็ไม่เคยเกลียดตัวเองเลย รักตัวเองมาก
thumb_up5thumb_downchat_bubble