ตอนนี้ไม่เมตตาแล้ว

กษัตริย์ตรัสแล้วคืนคำ....

thumb_up5thumb_downchat_bubble