คนโดนยิงตายเพราะเรียกร้องปชต. ปัญญาชนลูกชุบ:🙈🙉🙊 คนพ่นสีเพราะเรียกร้องปชต.และความยุติธรรมให้แก่คนที่ตายไป ปัญญาชนลูกชุบ:กล้าดียังไงคะมาทำลายที่สาธารณะ นั่นภาษีเรานะ! การเคลื่อนไหวนี้ไม่มีความชอบธรรม ม๊อบหัวรุนแรง อี๊ๆๆๆ🤬🤬🤬🤬🤯🤯🤯🤯
thumb_up10thumb_downchat_bubble