ชา:จะลดน้ำหนักนะ ทุกคนในบ้าน:*ทำทุกอย่างที่แป้งเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้*
thumb_up6thumb_downchat_bubble2