เมื่อก่อนครูชอบถามว่าโตขึ้นมาอยากเป็นอะไร พอโตมาเพิ่งนึกได้ว่าอยากเป็นแฟนเธอ
thumb_up6thumb_downchat_bubble