ถ้าบ้านเรามีรถไฟฟ้าความเร็วสูง การไปทำงานต่างจังหวัด การไปหาหมอจะง่ายขึ้นเยอะมาก รถไม่ติด มลพิษลดลง อุบัติเหตุก็ลดลง นี่แค่มีรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะชีวิตก็ดีขึ้น แต่สลิ่มไม่ต้องการ ไอ้พวกตัวถ่วงความเจริญเหมือนพ่อมัน
thumb_up9thumb_downchat_bubble6