เมื่อไหร่พ่อจะเฉลยว่ามีมรดก 200 ล้านไว้ให้ นุเหนื่อยที่จะทำงานแล้วค่ะ
thumb_up9thumb_downchat_bubble