ครอบครัวเรามีสิทธิ์อุทธรณ์ได้ 2 ครั้ง ครั้งแรก ข้อ 1 และ ครั้งที่ 2 ข้อ 4 ตอนแจ้งค่าทดแทน ซึ่งตอนนี้ สายนี้ อยู่ขั้นตอน ข การไฟฟ้าบอก ภายใน 7 วันจะเริ่มปักป้ายบนที่ดินแล้ว

thumb_up13thumb_downchat_bubble

More from 💋 แม่แมว...🌤 📮

จากที่ไปประชุมมา กฟผ. เขาบอกจะจ่ายค่าชดเชย ในเขตพื้นที่สีแดงและสีเหลือง ตามราคาที่กำหนด และราคาที่ กฟผ. กำหนด และที่ กฟผ. พูดปลอบใจก็ คือ สายเส้นนี้จ่ายแพงที่สุดในประเทศไทยแล้ว ซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าจริงไหม รู้คราว ๆ 7 เท่าตามเรท กฟผ. กำหนด ถึงจ่ายราคาดีแค่ไหน มันก็ไม่คุ้มกับสิทธิที่เสียไปหรอก เขาบอกที่ดินก็ยังเป็นของเรา ยังปลูกพืชเกษตรได้ แต่ห้าม ปลูกอ้อย ให้ปลูกธัญพืช เช่น ข้าว ถามว่า ให้พวกเราปลูกข้าว แต่ราคาข้าว แม่งโครตถูก เราจะปลูกทำไมคะ พูดแล้วโกรธ 😖

103 views · Nov 20th, 2020

ช่วงนี้แทบไม่ได้งานได้การอะไร เข้าแต่เวปดูการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เข้าดูกระทู้โครงการเครื่องข่ายไฟฟ้า เข้าดูการร้องเรียนสิทธิต่าง ๆ ที่เราควรจะทำได้ ศึกษาข้อมูลเยอะมาก เพราะอาทิตย์หน้าการไฟฟ้าบอกจะเริ่มปักป้ายกำหนดเขตต่าง ๆ แล้ว ช่วงนี้จะบ่นเรื่อง กฟผ. เยอะหน่อย

50 views · Nov 20th, 2020
ยุงลายอสูร 🦟 🦟🦟🦟🦟

ลูกเจี๊ยบคะนอง แค่ชื่อแก๊งก็ดูห้าวด่อง ๆ แล้วว่ะ ก้อมาดิเมี๊ยว

36 views · Nov 20th, 2020

More from 💋 แม่แมว...🌤 📮

จากที่ไปประชุมมา กฟผ. เขาบอกจะจ่ายค่าชดเชย ในเขตพื้นที่สีแดงและสีเหลือง ตามราคาที่กำหนด และราคาที่ กฟผ. กำหนด และที่ กฟผ. พูดปลอบใจก็ คือ สายเส้นนี้จ่ายแพงที่สุดในประเทศไทยแล้ว ซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าจริงไหม รู้คราว ๆ 7 เท่าตามเรท กฟผ. กำหนด ถึงจ่ายราคาดีแค่ไหน มันก็ไม่คุ้มกับสิทธิที่เสียไปหรอก เขาบอกที่ดินก็ยังเป็นของเรา ยังปลูกพืชเกษตรได้ แต่ห้าม ปลูกอ้อย ให้ปลูกธัญพืช เช่น ข้าว ถามว่า ให้พวกเราปลูกข้าว แต่ราคาข้าว แม่งโครตถูก เราจะปลูกทำไมคะ พูดแล้วโกรธ 😖

103 views · Nov 20th, 2020

ช่วงนี้แทบไม่ได้งานได้การอะไร เข้าแต่เวปดูการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เข้าดูกระทู้โครงการเครื่องข่ายไฟฟ้า เข้าดูการร้องเรียนสิทธิต่าง ๆ ที่เราควรจะทำได้ ศึกษาข้อมูลเยอะมาก เพราะอาทิตย์หน้าการไฟฟ้าบอกจะเริ่มปักป้ายกำหนดเขตต่าง ๆ แล้ว ช่วงนี้จะบ่นเรื่อง กฟผ. เยอะหน่อย

50 views · Nov 20th, 2020
ยุงลายอสูร 🦟 🦟🦟🦟🦟

ลูกเจี๊ยบคะนอง แค่ชื่อแก๊งก็ดูห้าวด่อง ๆ แล้วว่ะ ก้อมาดิเมี๊ยว

36 views · Nov 20th, 2020