จากที่ไปประชุมมา กฟผ. เขาบอกจะจ่ายค่าชดเชย ในเขตพื้นที่สีแดงและสีเหลือง ตามราคาที่กำหนด และราคาที่ กฟผ. กำหนด และที่ กฟผ. พูดปลอบใจก็ คือ สายเส้นนี้จ่ายแพงที่สุดในประเทศไทยแล้ว ซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าจริงไหม รู้คราว ๆ 7 เท่าตามเรท กฟผ. กำหนด ถึงจ่ายราคาดีแค่ไหน มันก็ไม่คุ้มกับสิทธิที่เสียไปหรอก เขาบอกที่ดินก็ยังเป็นของเรา ยังปลูกพืชเกษตรได้ แต่ห้าม ปลูกอ้อย ให้ปลูกธัญพืช เช่น ข้าว ถามว่า ให้พวกเราปลูกข้าว แต่ราคาข้าว แม่งโครตถูก เราจะปลูกทำไมคะ พูดแล้วโกรธ 😖

thumb_up12thumb_downchat_bubble4