สาร 5 ตัว เป็นตัวทำละลาย 1 + กลุ่มแก๊สน้ำตา 4 ซึ่งอันตรายทุกตัว

มีภาพต่อในเมนท์นะคะ #thailand

thumb_up16thumb_downchat_bubble1