เข้า กทม แต่ละครั้ง ใช้เหรียญเปลืองกว่าไปปิดทองฝังลูกนิมิตอีก 😢

#thailand

thumb_up11thumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

🌺🌺🌺

49 views · Nov 20th, 2020

นี่ขนาดช่างภาพที่โดนไม่มาก คนที่โดนเต็มๆ จะเป็นยังไงกันบ้าง

63 views · Nov 20th, 2020

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

🌺🌺🌺

49 views · Nov 20th, 2020

นี่ขนาดช่างภาพที่โดนไม่มาก คนที่โดนเต็มๆ จะเป็นยังไงกันบ้าง

63 views · Nov 20th, 2020