เข้า กทม แต่ละครั้ง ใช้เหรียญเปลืองกว่าไปปิดทองฝังลูกนิมิตอีก 😢

#thailand

thumb_up11thumb_downchat_bubble