ลูกเจี๊ยบคะนอง แค่ชื่อแก๊งก็ดูห้าวด่อง ๆ แล้วว่ะ ก้อมาดิเมี๊ยว

thumb_up11thumb_downchat_bubble