37 views
HẠM ĐỘI 1 CHUẨN BỊ ĐƯỢC THÀNH LẬP . TT TRUMP VÀ BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG SẼ SỬ DỤNG CÁC ĐỘI ĐẶC NHIỆM NHIỀU HƠN . MỘT PHI ĐỘI F22 ĐÃ ĐƯỢC ĐIỀU ĐẾN CĂN CỨ GUAM . NHẬT BẢN VÀ ÚC ĐÃ KÝ HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ LẪN NHAU . https://daikynguyen.tv/the-gioi/khieu-khich-dcstq-nhan-lai-hau-qua-mot-loat-doi-phap-quan-su-moi-cua-my.html
thumb_up9thumb_downchat_bubble