Słowo „faszyzm” całkowicie zatraciło swoje pierwotne znaczenie, czyli jako doktryna polityczna. W dzisiejszych czasach oznacza ono określoną (w rozumieniu marksistowskim) „postawę społeczną” i jest używane do stygmatyzowania, biczowania przeciwników ideologicznych. Jesteś faszystą, jeśli: – wyznajesz wartości konserwatywne; – masz w życiu autorytety; – szanujesz tradycję i normy społeczne; – cenisz porządek i sprzeciwiasz się anarchicznemu chaosowi. Wszystkie te elementy składają się na tzw. „osobowość autorytarną”, pojęcie stworzone przez Theodora Adorno, prominentnego przedstawiciela szkoły frankfurckiej, który opracował nawet tzw. „skalę F”, mierzącą ilość faszyzmu w człowieku. Jak czytamy w „Historii antykultury” Krzysztofa Karonia: „Sam Adorno kierował zespołem przygotowującym wydaną w 1950 r. pracę pt. „Osobowość autorytarna”. Książka zawiera opracowany przez psychologów specjalny kwestionariusz (skala F) umożliwiający określanie faszystowskich skłonności w ludzkiej osobowości. Zgodnie z przyjętymi kryteriami wszelkie przejawy konserwatyzmu i tradycjonalizmu, a także tzw. cnoty obywatelskie wskazują na skłonności faszystowskie i sprzyjają powstawaniu psychopatologii”. /kamil/
thumb_up10thumb_downchat_bubble1