พี่เท่าบอกว่า มีที่ไหน ธนธ เอาเงินมาให้ ผมนี่โดน ธนธ ไถบุหรี่รวมๆแล้ว 3 ซอง กาแฟข้างทางแก้วละ 20 กินก็ให้ผมจ่ายเพราะแกไม่พกเงินสด สังคม cashless ที่แท้จริง! ผมขอทวงผ่านรายการด้วยนะครับ พี่เอกเอาเงินมาคืนมาด้วย 🤣🤣🤣🤣🤣
thumb_up7thumb_downchat_bubble3