🙄 แม้แต่กำแพงวัดปทุมฯ ก็เถอะ อย่าลืมว่าอีพระวัดห่านี่ เคยไม่ให้คนเสื้อแดงและญาติน้องเกดเข้าไปทำสังฆทาน สงฆ์ส้นตีนอะไร ไม่รับทำบุญจากฆราวาส น่าจะเพราะมีคำสั่งพิเศษจากคนในบ้านข้างๆวัดสั่งไว้ อีผีปอบผมกระเซอะกระเซิง พุงใหญ่ๆ ขาถ่างๆ จอมโลภมากในคราบคนตระหนี่ถี่เหนียว. #MindsTH #Thailand

thumb_up9thumb_downchat_bubble3