😏 ไอ้เหม่งนี่ปากดี จริงๆน่าจะมีม็อบย่อยสัก 1,000 คนไปเยี่ยมชมกิจการร้านแว่นมันหน่อย คุกคามมา-คุกคามกลับ ไม่โกง. #MindsTH #Thailand

thumb_up5thumb_downchat_bubble6