รายงานชิ้นนี้ชวนอ่าน 'กราฟฟิตี' ที่เกิดขึ้นใน 1 พื้นที่ 2 เวลา นั่นก็คือ สี่แยกราชประสงค์ นั่นก็คือ ปี 2553 และปี 2563 ในฐานะคำประกาศทางการเมือง ภาพสะท้อนของความขุ่นข้องหมองใจ ที่สถาบันทางการเมืองไม่สามารถโอบรับเสียงเหล่านั้นไว้ได้ จนเสียงที่อัดอั้นแตกออกมาเป็นสีเป็นข้อความให้เราเห็นกันบนท้องถนน cr way magazine #mindsth #thailand #whatshappeninginthailand
thumb_up8thumb_downchat_bubble