ทำไมเราจะบ้าควยและเรียกร้องประชาธิปไตยไปพร้อมกันไม่ได้คะ 😘😘😘😘
thumb_up6thumb_downchat_bubble