ทำไมเราจะบ้าควยและเรียกร้องประชาธิปไตยไปพร้อมกันไม่ได้คะ 😘😘😘😘
6Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Moony 🌜💋 whaddup baby 💋💋 เหมยกุ้ย จาง 💅💅💅

@heil_hidra รักใช่มั้ยล่าาาาา รู้หรอกกกก
19 views ·
โห โคตรแย่อ่ะ

ต้นไม้ของพ่อ จะโดนการไฟฟ้าตัดต้นไหนบ้างก็ไม่รู้ เขาบอกห้ามสูงเกิน 3 เมตร ถึงจะจ่ายเงินชดเชยให้ แต่ได้ก็ไม่คุ้มกับการเสียสิทธิ์ ที่อยากจะทำอะไรกับที่ดินตัวเองหรอกนะ ที่แน่ ๆ ปลูกบ้านไม่ได้ ใครจะอยากปลูกบ้านที่เปิดประตูมาเห็นวิว เสาไฟใหญ่ ๆ สายไฟฟ้าเส้นใหญ่พาดผ่านค่ะ เห้อออ.... 😞

16 views ·

More from Moony 🌜💋 whaddup baby 💋💋 เหมยกุ้ย จาง 💅💅💅

@heil_hidra รักใช่มั้ยล่าาาาา รู้หรอกกกก
19 views ·
โห โคตรแย่อ่ะ

ต้นไม้ของพ่อ จะโดนการไฟฟ้าตัดต้นไหนบ้างก็ไม่รู้ เขาบอกห้ามสูงเกิน 3 เมตร ถึงจะจ่ายเงินชดเชยให้ แต่ได้ก็ไม่คุ้มกับการเสียสิทธิ์ ที่อยากจะทำอะไรกับที่ดินตัวเองหรอกนะ ที่แน่ ๆ ปลูกบ้านไม่ได้ ใครจะอยากปลูกบ้านที่เปิดประตูมาเห็นวิว เสาไฟใหญ่ ๆ สายไฟฟ้าเส้นใหญ่พาดผ่านค่ะ เห้อออ.... 😞

16 views ·