โอ้ยยยยย!!!! 😹😹😹😹😹 ขำจนปวดท้องแล้ววววว 5555555

thumb_up14thumb_downchat_bubble3

More from 💋 แม่แมว...🌤 📮

ต้นไม้ของพ่อ จะโดนการไฟฟ้าตัดต้นไหนบ้างก็ไม่รู้ เขาบอกห้ามสูงเกิน 3 เมตร ถึงจะจ่ายเงินชดเชยให้ แต่ได้ก็ไม่คุ้มกับการเสียสิทธิ์ ที่อยากจะทำอะไรกับที่ดินตัวเองหรอกนะ ที่แน่ ๆ ปลูกบ้านไม่ได้ ใครจะอยากปลูกบ้านที่เปิดประตูมาเห็นวิว เสาไฟใหญ่ ๆ สายไฟฟ้าเส้นใหญ่พาดผ่านค่ะ เห้อออ.... 😞

54 views · Nov 20th, 2020

ถ้าขึ้นไปถึง 15,000 จะขายให้หมดเลย ตั้งขายลิมิตไว้ที่ 15,000฿ ช่วงนี้ โอน Token ออกมาลงทุน ETH หมดแล้ว ค่า Fee ถูกอ่ะ เมื่อเช้าโอนมาอีกยอด 1$ กว่า ๆ

65 views · Nov 20th, 2020

ราษฎรเป็ด 🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥

60 views · Nov 20th, 2020

More from 💋 แม่แมว...🌤 📮

ต้นไม้ของพ่อ จะโดนการไฟฟ้าตัดต้นไหนบ้างก็ไม่รู้ เขาบอกห้ามสูงเกิน 3 เมตร ถึงจะจ่ายเงินชดเชยให้ แต่ได้ก็ไม่คุ้มกับการเสียสิทธิ์ ที่อยากจะทำอะไรกับที่ดินตัวเองหรอกนะ ที่แน่ ๆ ปลูกบ้านไม่ได้ ใครจะอยากปลูกบ้านที่เปิดประตูมาเห็นวิว เสาไฟใหญ่ ๆ สายไฟฟ้าเส้นใหญ่พาดผ่านค่ะ เห้อออ.... 😞

54 views · Nov 20th, 2020

ถ้าขึ้นไปถึง 15,000 จะขายให้หมดเลย ตั้งขายลิมิตไว้ที่ 15,000฿ ช่วงนี้ โอน Token ออกมาลงทุน ETH หมดแล้ว ค่า Fee ถูกอ่ะ เมื่อเช้าโอนมาอีกยอด 1$ กว่า ๆ

65 views · Nov 20th, 2020

ราษฎรเป็ด 🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥

60 views · Nov 20th, 2020